Nestinarstvo

Chůze po žhavých uhlíkách.

Ve vesničce Balgari se zachoval prastarý pohanský obřad oslavující plodnost a přírodní síly a živly- tzv. nestinarstvo. V den sv. Konstantina a sv. Heleny (20. května) tu staré ženy v transu přecházejí bosé po žhavých uhlících.